Geweldig nieuws!

First Class behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en is nu erkend door het PSO keurmerk

First Class is hiermee het 1e Horeca bedrijf in Amersfoort die het PSO keurmerk ontvangt.

First Class Amersfoort heeft samen met collega Horeca bedrijf, het Leerhotel Het Klooster, het PSO keurmerk (Prestatieladder Socialer Ondernemen) ontvangen. En dit zelfs op de hoogste trede vanuit opleidings- en werkgeverspersperspectief (trede-3).

Dat betekent dat First Class koploper is als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde branche, grootte en klasse.

Waarom is dit zo belangrijk?

In toenemende mate verwacht/eist de overheid van organisaties, publiek-private instellingen en grotere private organisaties dat zij een substantieel deel van hun opdrachten laten uitvoeren door bedrijven/instellingen die dit keurmerk bezitten.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat First Class op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.